Tarihe Mâl Olmuş ve Ünlü Şahsiyetlerin Biyografileri

KimdirKimdir.com

İbrahim bin Agleb Kimdir
İbrahim bin Agleb ..

İbrahim bin Agleb

( ? – 812) Arap devlet adamı. Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş Aglebi hanedanının kurucusudur.

Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor, 5 Temmuz 812’de Kayrevan’da öldü. Abbasi ordusunda görevli Horasanlı bir komutan olan Agleb b.Salim’in oğludur. 799’da Abbasi emiri İbn Mukatil’i kurtararak Harun Reşid’in güvenini kazandı. Bir süre Zab valiliği yaptı. Komutan Harşama’nın önerisiyle, 800’de İfri-kiye Eyaleti’ni (Tunus) babadan oğula geçen bir tımar olarak halifeden aldı. “Emir” unvanını kullanarak halifeyi saydığını belirtmekle beraber, bastırdığı paralarda kendi adını kullandı. Kayrevan yerine el-Abbasiye’yi başkent yaptı. 801’de Charlamagne’ın elçilerini burada kabul etti. 802’de Tunus’ta Hamdis el-Kaysi’nin ayaklanmasını bastırdı. Daha sonra İm-ran b.Mucalid er-Rabi ve Kureyş b.el-Tunusi önderliğinde gelişen yeni ayaklanmayla, İbrahim Agleb, el-Abbasiye’de bir yıl kuşatma altında kaldı. Harun Reşid’in gönderdiği para yardımıyla İmran b. Muca-lid’i caydırarak ayaklanmanın sona ermesini sağladı. 81 l’de Trablus’ta çıkan ayaklanmaya karşı oğlu Abdullah’ı gönderdi. Ancak yeni katılmalarla ayaklanma genişleyince durum Aglebi ordusunun aleyhine döndü ve Trablus’da kuşatma altına alındı. Bu sırada İbrahim b.Agleb de ölünce yerine geçen oğlu Abdullah, Rüstemi İmamı Abdulvehhab b.Abdurrahman’ia anlaşmaya vardı. Birçok yeri ayaklanmacılara bırakmak ve el-Abbasiye’ye çekilmek zorunda kaldı.

İPEKÇİ, Abdi (1929-1979) Türk, gazeteci. 25 yıl Milliyet gazetesinin genel yayın müdürlüğünü ve başyazarlığını yapmıştır.

9 Ağustos 1929’da İstanbul’da doğdu, 1 Şubat 1979’da aynı kentte öldü. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 1943-1948 yılları arasında Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayımlanan İpekçi, 1948-1949 yıllarında Yeni Sabah, 1950’de de Yem İstanbul gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri; 1951’de İstanbul Ekspres gazetesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

1954’te göreve başladığı Milliyet gazetesinde “Durum” başlıklı başyazılarıyla ve “Her Hafta Bir Sohbet” başlıklı konuşmalarıyla tanınan İpekçi, bir suikast sonucu öldürülünceye değin aynı gazetede genel yayın müdürlüğü ve başyazarlık görevlerini sürdürdü.

1956 yılında Gazeteciler Sendikası ve 1961’de de Gazeteciler Cemiyeti Başarı Armağanı’m alan Abdi İpekçi, 1959’da Gazeteciler Sendikası’nda başkanlık ve 1960’ta Basın Şeref Divam’nda sekreterlik yaptı. 1961-1970 arasında radyoda ve televizyonda açık oturum programlan düzenledi. 1964’te Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1968’de Gazetecilik Enstitüsü’nün öğretim kadrosunda yer aldı.

Türk basınının çağdaşlaşmasında önemli katkıları olan Abdi ipekçi, dengeli kişiliğiyle siyasi gerginliklerin azaltılması, barışçı bir ortam yaratılması yolunda çaba harcamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Afrika, 1959; İhtilalin İçyüzü (Ömer Sami Coşar ile), 1965; İnönü Atatürk’ü Anlatıyor, 1968; Liderler Diyor ki, 1969; Dünyanın Dört Bucağından, 1971; Banı, Demokrasi, Özgürlük, (ö.s.), 1982; Anayasa, Yasalar, Devlet, (ö.s.), 1982.

Reklam Alanı

Biyografi Detayları
  • Burç: -
  • Meslek: -
  • Doğum Tarihi: -
  • Ölüm Tarihi: -
  • Doğum Yeri: -
  • Ölüm Yeri: -
  • Ekleyen: admin
  • Tarih: 31/12/2014
  • Kategori: Devlet Adamı
  • Görüntülenme: 221

Reklam Alanı

© Kimdir
%d blogcu bunu beğendi: