Abdullah Zühdi Efendi Kimdir

Abdullah Zühdi Efendi (d. Şam, ?, – ö. Mısır, 1878) Osmanlı hattat.

Abdullah Zühdi, 1835’te Şam’dan Kütahya’ya gelen Temim-i Dari sülalesinden Nabluslu Abdülkadir Efendi’nin oğludur. Bu sebeple yazılarının altına;” Abdullah Zühdi min Sülaleti Temim-i Dari” yazardı. Şam’da dünyaya gelen Abdullah Zühdi Efendi, Kütahya’dan İstanbul’a geldikten sonra önce Eyyub Türbedarı Reşid Efendi’den, sonra zamanının büyük hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih öğrendi.

abdullahzuhdiefendiNuruosmaniye Mektebine ve Mühendishane-i Berr-i Hümayuna yazı muallimi tayin edildi. 1858’de Sultan Abdülmecid zamanında Hicaz’da yeniden tamir edilen Harem-i şerifin kitabelerini yazmak için hattatlar arasında açılan müsabakada, kendisi de hattat olan Sultan Abdülmecid Han yazıları gözden geçirirken Abdullah Zühdi Efendi’nin hattına hayran kaldı ve saraya davet ederek; “Allahü teala feyzini müzdad etsin. Sana kayd-ı hayat şartı ile yedi bin beş yüz kuruş maaş tahsis ettim ve seni Harem-i şerifin yazılarını yazmaya memur ettim.” buyurdu ve Mecidi nişanı ile taltif etti. Bu muvaffakiyet ve padişahın fevkalade alakası henüz pek genç olan Abdullah Zühdi Efendi’nin en meşhur hattatlar arasına girmesine sebeb oldu. Abdullah Zühdi Efendi vazifeyle Hicaz’a gitti. Sultan Abdülmecid’in vefatına kadar Medine’de kalarak Mescid-i Nebevi’nin tamir edilen kısımlarını güzel yazılarıyla süsledi. Abdullah Zühdi Efendi daha sonraları İstanbul’a döndü. Oradan Mısır’a gitti. Hidiv İsmail Paşa ile tanıştı. Paşa, kendisine çok itibar etti. “Mısır Hattatı” ünvanı ile vazife verdi. Mısır’da cami ve resmi dairelerin kitabelerini yazdı. Mekteplerde hat hocalığı yaptı. Celi ve sülüs tarzında pek çok eserler bıraktı. Mısır’da yetişmiş hattatlardan pek çoğu Abdullah Zühdi Efendi’nin talebesidir. Devrin vezirlerinden İbn-ül-Emin Hasib Paşa’ya bir tek mushaf-ı şerif yazdı. Paşa’nın terikesinde (mirasında) bu mushaf-ı şerifin 300 altına satıldığı rivayet edilmektedir.

Abdullah Zühdi Efendi 1878’de Mısır’da vefat etti. Kurafe Kabristanında İmam Şafii’nin kabri civarına defnedildi.