Roger Bacon

Roger Bacon Kimdir

(1220-1292) Yılları arasında yaşamış İngiliz bilim adamı ve filozof.

“Deneysel bilim” yolunda çaba harcamış olan Bacon, çağdaş bilimin deneysel yaklaşımının tarihsel bakımdan erken olgunlaşmış bir temsilcisi olarak kabul edilir. İnsanın bilgisizliğinin nedenleri üzerinde duran Bacon, otoriteye dayanmanın, geleneğin etkisinin, önyargıların ve kişinin cehaletini saklayan sözde bilgeliğin, insanı hakikate ulaşmaktan alıkoyduğunu söylemiştir.

Felsefenin görevinin insanı Tanrı’nın bilgisine götürmek ve O’nun hizmetine koşmak olduğunu dile getiren Bacon, matematiğe özel bir önem vermiş ve matematiği tüm bilimlerin anahtarı olarak kabul etmiştir. Zamanının bilimiyle ahlakına yoğun eleştiriler yöneltmiş olan Bacon, tümevarım ve tümdengelimden meydana geldiğini söylediği bilimsel yöntem konusunda önemli katkılar yapmıştır.

Roger Bacon, O.F.M. (C. 1220-1292), aynı zamanda Doktor Mirabilis (Latince: “harika öğretmen”) olarak bilinen, deneysel yöntemleri üzerinde önemli vurgu, İngiliz filozof ve Fransisken rahibi oldu. Bazen modern bilimsel metodun ilk Avrupa savunucularından biri olarak Platon ve Aristoteles. eserlerinden esinlenerek yatırılmaktadır.