Jules Cheret Kimdir

Jules Cheret Kimdir ?

CHERET, Jules (1836-1932)

Fransız, ressam ve afişçi. Yapıtlarıyla modern afiş tasarımının öncülüğünü yapmıştır.

31 Mayıs 1836’da Paris’te doğdu. Nice’de öldü. Bir matbaa işçisinin oğluydu. Çıraklık yaptığı bir taşbaskı (litografi) atölyesinde kendini yetiştirdi. 1855’te ilk siyah-beyaz afişlerini yaptı. Daha sonra kitap kapakları çizdi, çeşitli oyunların tanıtma ilanları için birçok taşbaskı süsleme hazırladı. 1858’de Offen-bach’ın Orphee aux Enfers (“Orpheus Cehennemde”) adlı operası için yaptığı üç renkli afişiyle ün kazandı. 1859’da renkli baskı tekniğini öğrenmek için Ingiltere’ye gitti. Londra’da Cramer Yayınevi’nin kitaplarım resimledi, çeşitli posterler hazırladı ve renkli baskının sanayide kullanılış biçimini öğrendi. 1866’da Paris’e dönerek bir taşbaskı matbaası açtı. Burada özellikle kendi çalışmalarındaki renkli taşbaskı tekniğini düzelterek, geliştirdi. 1200’den fazla afişi Nice’deki Cheret Müzesi’nde sergilenmektedir.

Cheret zarif çizgili Japon estamplarından (tahta baskı) esinlenerek, Doğu sanatına özgü arabeskleri kullandığı yapıtlarıyla -Toulouse-Lautrec’le birlikte-Yeni Sanat’m (Art-Nouveau) öncülüğünü yapmıştır. Çalışmalarında önemsiz ayrıntılara girmemiş, basit ve yalm bir anlatımı yeğlemiştir. Ön planda, çizgilerini kuvvetle belirttiği tek ve büyük bir ana motife yer vermiş, arka planda ise genellikle küçük insan topluluklarım kullanmıştır. Toulouse-Lautrec’in etkisiyle pastel renkleri büyük yüzeyler oluşturacak biçimde sürmüş, gölge kullanmamış, 1900 dolaylarında, bir tür İzlenimcilik’e (Empresyonizm) dönüş yapmıştır. Yapıtlarında, az sayıda renk kullanmakla birlikte canlı ve zengin bir renk etkisi elde etmeyi başarmıştır. Çizdiği, genç, neşeli ve hafifmeşrep kadm figürleriyle, etkili bir öğe olan kadm görüntüsünü afişte ilk kullanan sanatçı olmuştur.

Yapıtlarında yazılı anlatımı kısa ve özlü sözler halinde kullanmış, ilgi çekici, belirgin, bir bakışta kavranabilen afişleriyle bu sanatta yeni bir dönemin öncüsü olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi