Pierre Corneille

Pierre Corneille Kimdir ?

CORNEILLE, Pierre (1606-1684)

Fransız oyun yazarı. Moliere ve Racıne’le birlikte Klasik Fransız tiyatrosunun en parlak örneklerini vermiştir.

6 Haziran 16Q6’da Rouen’da doğdu, 1 Ekim 1684’te Paris’te öldü. Altı kardeşin en büyüğü idi. Kardeşlerinden Thomas Corneille de oyunlar yazmıştır. Corneille öğrenimine bir Cizvit okulunda başladı, daha sonra ailesindeki erkeklerin çoğu gibi hukuk okudu ve 1624’te baroya kabul edildi. Yirmi yılı aşkın bir süre küçük kentlerde savcılık yaptı. İlk oyunu Melite, ou les fausses lettres ’i (“Melite ya da Sahte Mektuplar”) 1630’da Paris’te sahnelendi. Corneille bundan sonra 1636’ya değin beşi komedi, biri trajikomedi, biri de trajedi olmak üzere yedi oyun yazarak

Kardinal Richelieu’nün dikkatini çekti ve onun koruyuculuğundaki yazarlar arasına katıldı. Ancak Richelieu’nün isteğine göre bu yazarların ortaklaşa yazdığı bir oyunda üstlendiği üçüncü perdede olayları değiştirdiği için Richelieu ile anlaşmazlığa düştü ve bu işten ayrılmak zorunda kaldı. La comedie des Tuileries (“Tuileries Komedisi”) adlı bu oyun gene de onun adıyla yayımlandı. Bu dönemde Ispanyol edebiyatı ile ilgilenen Corneille, Guillen de Castro’nun bir oyundan esinlenerek Le Cid’ı yazdı. Aşk ve onur çatışması karşısında bir seçim yapmak zorunda kalan iki genç sevgiliyi ele alan bu trajikomedi izleyicilerce büyük bir ilgiyle karşılandı. Bazı çevrelerin Fransız tiyatrosunda bir devrim yaptığım ileri sürdükleri bu oyun, klasik kurallara uymadığı için Corneille’in rakipleri tarafından ağır eleştirilere uğradı. Özellikle Fransız Akademisi’nin oyuna yönelttiği eleştirilerdeRichelieu’ nün de payı vardı. Kardinal hem Corneille’in daha önce kendisiyle anlaşmazlığa düşmesini unutamamış-tı, hem de o yıllarda Fransa ile savaş halinde olan Ispanya’nın ve Ispanyol şövalyeliğinin yüceltilmesini siyasal bakımdan sakıncalı bulmuştu. Başlangıçta oyununu savunan Corneille, yoğun saldırılar karşısında Rouen’a çekilerek üç yıl süreyle oyun yazmaya ara verdi. 1640’ta yazdığı Horace konusunu eski Roma tarihinden alan ve klasik kurallara sıkı sıkıya bağlı bir trajediydi. Corneille bundan sonra yazdığı bütün trajedilerde de bu kurallara bağlı kaldı. Horace’ ın sahnelendiği yıl Marie de Lamperiere’le evlenen Corneille bu olayı izleyen beş yıl içinde en parlak dönemini yaşadı ve Cırına, Polyeucte, La mort de Pompee (“Pompeius’un Ölümü”), Le menteur (“Yalancı”) ve Rodogune gibi en önemli oyunlarını yazdı. Aynı dönemde, edebiyat toplantılarının yapıldığı Paris’in önde gelen salonlarından Hötel de Rambouil-let’de Mme. de Rambouillet’nin önderliğindeki sanatçılar çevresinde de etkin bir rol oynadı. Önün bu yıllardaki başarısını gölgeleyen tek olay 1644 ve 1646’da Fransız Akademisi’ne girme isteğinin iki kez geri çevrilmesiydi. Ancak 1647’de bu isteği de gerçekleşti.